Заједничке аукције – Мађарска

Од 2011. године на граници Србија-Мађарска се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.
У 2016. години годишње и месечне аукције организује МАVIR (мађарски оператор преносног система) а дневне аукције и унутардневну доделу капaцитета организује ЕМС.

Навигација