Објава и резултати дугорочних аукција 2019 - Архива

Годишње аукције за 2019.

Година Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
2019 ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде 
 

Месечне аукције за 2019.
 
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет Табела са понудама
Јануар ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде 
Фебруар ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде
Март ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде 
Април ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде
Мај ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде 
Јун ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде
Јул ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде
Август ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде
Септембар ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде 
Октобар ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде
Новембар ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде
Децембар ATC - 50%
ATC - BARS
Резултати - 50%
Резултати - BARS
Учесници - 50%
Учесници - BARS
Понуде