Објава и резултати месечних аукција - Босна и Херцеговина

На граници Србија-Босна и Херцеговина се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета. Годишње и месечне аукције организује ЕМС, а дневне аукције и унутардневну доделу организује НОСБИХ.


ATC и резултати месечних аукција су објављени на следећем линку:  Објава и резултати месечних аукција