Објава и резултати месечних аукција - 50%

Електромрежа Србије АД Београд организује и врши  аукције месечних  расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS, у складу са календаром месечних аукција и према табели расположивих прекограничних преносних капацитета.

ATC и резултати месечних аукција су објављени на следећем линку:  Објава и резултати месечних аукција