Издавање гаранција порекла

Гаранције порекла су електронски документи који имају искључиву функцију пружања доказа крајњем купцу да је дати удео или количина енергије произведена из обновљивих извора. Гаранције порекла садрже информације о атрибутима производње 1 МWh електричне енергије и користите се за објављивање стуктуре утрошене електричне енергије.). Гаранције порекла нуде купцима електричне енергије могућност да изразе захтев за “зеленом“ енергијом и да са своје стране стимулишу производњу енергије која доприноси развоју енергетског система под еколошки прихватљивијим условима.

На основу Закона о енергетици, ЕМС АД Београд као оператору преносног система додељена је улога тела за издавање гаранција порекла у Србији и улога оператора регистра гаранција порекла. 


Правила о издавању гаранција порекла
 
Уговор о регистрацији - (енглеско - српска верзија)

Захтев за регистрацију / Образац за измену корисничког налога

Образац за затварање налога у Регистру

Образац за регистрацију електране

Производна декларација / декларација о потрошњи

Накнада за издавање, преношење и престанак важења гаранције порекла - Одлука Скупштине ЕМС АД Београд

Одлука АЕРС - Сагласност на Одлуку о накнади за издавање, преношење и престанак важења гаранције порекла


Линкови ка повезаним документима:

Уредба о Гаранцији порекла ("Службени гласник РС", број 82 од 8. септембра 2017.)

Правилник o начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији ("Службени гласник РС", број 96/2017.)

Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије - линк ка сајту МРЕ

Правила за стицање статуса произвођача из обновљивих извора енергије - линк ка сајту МРЕ