Стеван Ђаковић

Стеван Ђаковић је члан Скупштине Акционарског друштва Електромрежа Србије. По занимању је дипломирани правник. Од 2005. до 2008. био је запослен у Центру за социјални рад „Трстеник, а од 2012. у ЈП ЕПС, погон Трстеник, на пословима стручног сарадника за правне послове.
Ђаковић има 12 година искуства на руководећим положајима у локалној самоуправи, и то прво као заменик председника СО Трстеник, а потом и председник општине Трстеник 2008-2012.год. За време обављања функције председника општине Ђаковић је значајно допринео развоју општине Трстеник. У то време су реализовани најзначајнији пројекти у области путне инфраструктутре и трајног решавања  проблема водоснабдевања и даљинског грејања. Трстеник постаје град значајно уређеније инфраструктуре, у потпуности реконструисаног центра, град у коме се веома улаже у школске, здравствене и установе културе. За време његовог мандата, посебна пажња је била посвећена социјално најрањивијим категоријама, а зарад побољшања њиховог положаја, уведен је читав низ нових и унапређени су постојећи облици социјалне заштие.
Стеван Ђаковић је рођен у Трстенику 1976. год. Ожењен је, Ленин отац, говори енглески језик.