Ангажована балансна енергија и цена поравнања 2017

У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије, а у циљу транспарентности и што боље информисаности учесника на тржишту, ЕМС АД Београд од 14.12.2012. објављује податке о укупној ангажованој балансној енергији, као и цени поравнања за одступање балансних група у регулационој области Републике Србије за посматрани тржишни дан.

Цена поравнања за сваки обрачунски интервал се одређује као пондерисана цена активираних експлицитних и имплицитних понуда из терцијарне регулације, ангажоване уговорне балансне резерве и ангажоване секундарне регулације.

У случају да је ЦП негативна у обрачунском интервалу, усваја се да је ЦП једнака 0 EUR/МWh.

ЦП може максимално да буде 1,5 пута већа од максималне цене ангажоване балансне енергије у регулацији навише у том обрачунском интервалу.

ЕМС АД Београд објављује прелиминарне и коначне вредности ангажоване балансне енергије и цене поравнања и то:

Прелиминарне: у дану Д+1 за тржишни дан Д (у понедељак за петак, суботу и недељу)
Коначне: у дану Д+8 за тржишни дан Д“

Aрхива

 
Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Фебруар 2018.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
19.02.2018. прелиминарни  
18.02.2018. прелиминарни коначни
17.02.2018. прелиминарни коначни
16.02.2018. прелиминарни коначни
15.02.2018. прелиминарни коначни
14.02.2018. прелиминарни коначни
13.02.2018. прелиминарни коначни
12.02.2018. прелиминарни коначни
11.02.2018. прелиминарни коначни
10.02.2018. прелиминарни коначни
09.02.2018. прелиминарни коначни
08.02.2018. прелиминарни коначни
07.02.2018. прелиминарни коначни
06.02.2018. прелиминарни коначни
05.02.2018. прелиминарни коначни
04.02.2018. прелиминарни коначни
03.02.2018. прелиминарни коначни
02.02.2018. прелиминарни коначни
01.02.2018. прелиминарни коначни


 
Ангажована балансна енергија и цена поравнања Јануар 2018.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.01.2018. прелиминарни коначни
30.01.2018. прелиминарни коначни
29.01.2018. прелиминарни коначни
28.01.2018. прелиминарни коначни
27.01.2018. прелиминарни коначни
26.01.2018. прелиминарни коначни
25.01.2018. прелиминарни коначни
24.01.2018. прелиминарни коначни
23.01.2018. прелиминарни коначни
22.01.2018. прелиминарни коначни
21.01.2018. прелиминарни коначни
20.01.2018. прелиминарни коначни
19.01.2018. прелиминарни коначни
18.01.2018. прелиминарни коначни
17.01.2018. прелиминарни коначни
16.01.2018. прелиминарни коначни
15.01.2018. прелиминарни коначни
14.01.2018. прелиминарни коначни
13.01.2018. прелиминарни коначни
12.01.2018. прелиминарни коначни
11.01.2018. прелиминарни коначни
10.01.2018. прелиминарни коначни
09.01.2018. прелиминарни коначни
08.01.2018. прелиминарни коначни
07.01.2018. прелиминарни коначни
06.01.2018. прелиминарни коначни
05.01.2018. прелиминарни коначни
04.01.2018. прелиминарни коначни
03.01.2018. прелиминарни коначни
02.01.2018. прелиминарни коначни
01.01.2018. прелиминарни коначни
 
Ангажована балансна енергија и цена поравнања Децембар 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.12.2017. прелиминарни коначни
30.12.2017. прелиминарни коначни
29.12.2017. прелиминарни коначни
28.12.2017. прелиминарни коначни
27.12.2017. прелиминарни коначни
26.12.2017. прелиминарни коначни
25.12.2017. прелиминарни коначни
24.12.2017. прелиминарни коначни
23.12.2017. прелиминарни коначни
22.12.2017. прелиминарни коначни
21.12.2017. прелиминарни коначни
20.12.2017. прелиминарни коначни
19.12.2017. прелиминарни коначни
18.12.2017. прелиминарни коначни
17.12.2017. прелиминарни коначни
16.12.2017. прелиминарни коначни
15.12.2017. прелиминарни коначни
14.12.2017. прелиминарни коначни
13.12.2017. прелиминарни коначни
12.12.2017. прелиминарни коначни
11.12.2017. прелиминарни коначни
10.12.2017. прелиминарни коначни
09.12.2017. прелиминарни коначни
08.12.2017. прелиминарни коначни
07.12.2017. прелиминарни коначни
06.12.2017. прелиминарни коначни
05.12.2017. прелиминарни коначни
04.12.2017. прелиминарни коначни
03.12.2017. прелиминарни коначни
02.12.2017. прелиминарни коначни
01.12.2017. прелиминарни коначни
 
 
Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Новембар 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
30.11.2017. прелиминарни коначни
29.11.2017. прелиминарни коначни
28.11.2017. прелиминарни коначни
27.11.2017. прелиминарни коначни
26.11.2017. прелиминарни коначни
25.11.2017. прелиминарни коначни
24.11.2017. прелиминарни коначни
23.11.2017. прелиминарни коначни
22.11.2017. прелиминарни коначни
21.11.2017. прелиминарни коначни
20.11.2017. прелиминарни коначни
19.11.2017. прелиминарни коначни
18.11.2017. прелиминарни коначни
17.11.2017. прелиминарни коначни
16.11.2017. прелиминарни коначни
15.11.2017. прелиминарни коначни
14.11.2017. прелиминарни коначни
13.11.2017. прелиминарни коначни
12.11.2017. прелиминарни коначни
11.11.2017. прелиминарни коначни
10.11.2017. прелиминарни коначни
09.11.2017. прелиминарни коначни
08.11.2017. прелиминарни коначни
07.11.2017. прелиминарни коначни
06.11.2017. прелиминарни коначни
05.11.2017. прелиминарни коначни
04.11.2017. прелиминарни коначни
03.11.2017. прелиминарни коначни
02.11.2017. прелиминарни коначни
01.11.2017. прелиминарни коначни

Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Октобар 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.10.2017. прелиминарни коначни
30.10.2017. прелиминарни коначни
29.10.2017. прелиминарни коначни
28.10.2017. прелиминарни коначни
27.10.2017. прелиминарни коначни
26.10.2017. прелиминарни коначни
25.10.2017. прелиминарни коначни
24.10.2017. прелиминарни коначни
23.10.2017. прелиминарни коначни
22.10.2017. прелиминарни коначни
21.10.2017. прелиминарни коначни
20.10.2017. прелиминарни коначни
19.10.2017. прелиминарни коначни
18.10.2017. прелиминарни коначни
17.10.2017. прелиминарни коначни
16.10.2017. прелиминарни коначни
15.10.2017. прелиминарни коначни
14.10.2017. прелиминарни коначни
13.10.2017. прелиминарни коначни
12.10.2017. прелиминарни коначни
11.10.2017. прелиминарни коначни
10.10.2017. прелиминарни коначни
09.10.2017. прелиминарни коначни
08.10.2017. прелиминарни коначни
07.10.2017. прелиминарни коначни
06.10.2017. прелиминарни коначни
05.10.2017. прелиминарни коначни
04.10.2017. прелиминарни коначни
03.10.2017. прелиминарни коначни
02.10.2017. прелиминарни коначни
01.10.2017. прелиминарни коначни


​Ангажована балансна енергија и цена поравнања Септембар 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
30.09.2017. прелиминарни коначни
29.09.2017. прелиминарни коначни
28.09.2017. прелиминарни коначни
27.09.2017. прелиминарни коначни
26.09.2017. прелиминарни коначни
25.09.2017. прелиминарни коначни
24.09.2017. прелиминарни коначни
23.09.2017. прелиминарни коначни
22.09.2017. прелиминарни коначни
21.09.2017. прелиминарни коначни
20.09.2017. прелиминарни коначни
19.09.2017. прелиминарни коначни
18.09.2017. прелиминарни коначни
17.09.2017. прелиминарни коначни
16.09.2017. прелиминарни коначни
15.09.2017. прелиминарни коначни
14.09.2017. прелиминарни коначни
13.09.2017. прелиминарни коначни
12.09.2017. прелиминарни коначни
11.09.2017. прелиминарни коначни
10.09.2017. прелиминарни коначни
09.09.2017. прелиминарни коначни
08.09.2017. прелиминарни коначни
07.09.2017. прелиминарни коначни
06.09.2017. прелиминарни коначни
05.09.2017. прелиминарни коначни
04.09.2017. прелиминарни коначни
03.09.2017. прелиминарни коначни
02.09.2017. прелиминарни коначни
01.09.2017. прелиминарни коначни


​Ангажована балансна енергија и цена поравнања Август 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.08.2017. прелиминарни коначни
30.08.2017. прелиминарни коначни
29.08.2017. прелиминарни коначни
28.08.2017. прелиминарни коначни
27.08.2017. прелиминарни коначни
26.08.2017. прелиминарни коначни
25.08.2017. прелиминарни коначни
24.08.2017. прелиминарни коначни
23.08.2017. прелиминарни коначни
22.08.2017. прелиминарни коначни
21.08.2017. прелиминарни коначни
20.08.2017. прелиминарни коначни
19.08.2017. прелиминарни коначни
18.08.2017. прелиминарни коначни
17.08.2017. прелиминарни коначни
16.08.2017. прелиминарни коначни
15.08.2017. прелиминарни коначни
14.08.2017. прелиминарни коначни
13.08.2017. прелиминарни коначни
12.08.2017. прелиминарни коначни
11.08.2017. прелиминарни коначни
10.08.2017. прелиминарни коначни
09.08.2017. прелиминарни коначни
08.08.2017. прелиминарни коначни
07.08.2017. прелиминарни коначни
06.08.2017. прелиминарни коначни
05.08.2017. прелиминарни коначни
04.08.2017. прелиминарни коначни
03.08.2017. прелиминарни коначни
02.08.2017. прелиминарни коначни
01.08.2017. прелиминарни коначни
 
​Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Јул 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.07.2017. прелиминарни коначни
30.07.2017. прелиминарни коначни
29.07.2017. прелиминарни коначни
28.07.2017. прелиминарни коначни
27.07.2017. прелиминарни коначни
26.07.2017. прелиминарни коначни
25.07.2017. прелиминарни коначни
24.07.2017. прелиминарни коначни
23.07.2017. прелиминарни коначни
22.07.2017. прелиминарни коначни
21.07.2017. прелиминарни коначни
20.07.2017. прелиминарни коначни
19.07.2017. прелиминарни коначни
18.07.2017. прелиминарни коначни
17.07.2017. прелиминарни коначни
16.07.2017. прелиминарни коначни
15.07.2017. прелиминарни коначни
14.07.2017. прелиминарни коначни
13.07.2017. прелиминарни коначни
12.07.2017. прелиминарни коначни
11.07.2017. прелиминарни коначни
10.07.2017. прелиминарни коначни
09.07.2017. прелиминарни коначни
08.07.2017. прелиминарни коначни
07.07.2017. прелиминарни коначни
06.07.2017. прелиминарни коначни
05.07.2017. прелиминарни коначни
04.07.2017. прелиминарни коначни
03.07.2017. прелиминарни коначни
02.07.2017. прелиминарни коначни
01.07.2017. прелиминарни коначни

Ангажована балансна енергија и цена поравнања Јун 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
30.06.2017. прелиминарни коначни
29.06.2017. прелиминарни коначни
28.06.2017. прелиминарни коначни
27.06.2017. прелиминарни коначни
26.06.2017. прелиминарни коначни
25.06.2017. прелиминарни коначни
24.06.2017. прелиминарни коначни
23.06.2017. прелиминарни коначни
22.06.2017. прелиминарни коначни
21.06.2017. прелиминарни коначни
20.06.2017. прелиминарни коначни
19.06.2017. прелиминарни коначни
18.06.2017. прелиминарни коначни
17.06.2017. прелиминарни коначни
16.06.2017. прелиминарни коначни
15.06.2017. прелиминарни коначни
14.06.2017. прелиминарни коначни
13.06.2017. прелиминарни коначни
12.06.2017. прелиминарни коначни
11.06.2017. прелиминарни коначни
10.06.2017. прелиминарни коначни
09.06.2017. прелиминарни коначни
08.06.2017. прелиминарни коначни
07.06.2017. прелиминарни коначни
06.06.2017. прелиминарни коначни
05.06.2017. прелиминарни коначни
04.06.2017. прелиминарни коначни
03.06.2017. прелиминарни коначни
02.06.2017. прелиминарни коначни
01.06.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Мај 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.05.2017. прелиминарни коначни
30.05.2017. прелиминарни коначни
29.05.2017. прелиминарни коначни
28.05.2017. прелиминарни коначни
27.05.2017. прелиминарни коначни
26.05.2017. прелиминарни коначни
25.05.2017. прелиминарни коначни
24.05.2017. прелиминарни коначни
23.05.2017. прелиминарни коначни
22.05.2017. прелиминарни коначни
21.05.2017. прелиминарни коначни
20.05.2017. прелиминарни коначни
19.05.2017. прелиминарни коначни
18.05.2017. прелиминарни коначни
17.05.2017. прелиминарни коначни
16.05.2017. прелиминарни коначни
15.05.2017. прелиминарни коначни
14.05.2017. прелиминарни коначни
13.05.2017. прелиминарни коначни
12.05.2017. прелиминарни коначни
11.05.2017. прелиминарни коначни
10.05.2017. прелиминарни коначни
09.05.2017. прелиминарни коначни
08.05.2017. прелиминарни коначни
07.05.2017. прелиминарни коначни
06.05.2017. прелиминарни коначни
05.05.2017. прелиминарни коначни
04.05.2017. прелиминарни коначни
03.05.2017. прелиминарни коначни
02.05.2017. прелиминарни коначни
01.05.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Април 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
30.04.2017. прелиминарни коначни
29.04.2017. прелиминарни коначни
28.04.2017. прелиминарни коначни
27.04.2017. прелиминарни коначни
26.04.2017. прелиминарни коначни
25.04.2017. прелиминарни коначни
24.04.2017. прелиминарни коначни
23.04.2017. прелиминарни коначни
22.04.2017. прелиминарни коначни
21.04.2017. прелиминарни коначни
20.04.2017. прелиминарни коначни
19.04.2017. прелиминарни коначни
18.04.2017. прелиминарни коначни
17.04.2017. прелиминарни коначни
16.04.2017. прелиминарни коначни
15.04.2017. прелиминарни коначни
14.04.2017. прелиминарни коначни
13.04.2017. прелиминарни коначни
12.04.2017. прелиминарни коначни
11.04.2017. прелиминарни коначни
10.04.2017. прелиминарни коначни
09.04.2017. прелиминарни коначни
08.04.2017. прелиминарни коначни
07.04.2017. прелиминарни коначни
06.04.2017. прелиминарни коначни
05.04.2017. прелиминарни коначни
04.04.2017. прелиминарни коначни
03.04.2017. прелиминарни коначни
02.04.2017. прелиминарни коначни
01.04.2017. прелиминарни коначни


Ангажована балансна енергија и цена поравнања – Март 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.03.2017. прелиминарни коначни
30.03.2017. прелиминарни коначни
29.03.2017. прелиминарни коначни
28.03.2017. прелиминарни коначни
27.03.2017. прелиминарни коначни
26.03.2017. прелиминарни коначни
25.03.2017. прелиминарни коначни
24.03.2017. прелиминарни коначни
23.03.2017. прелиминарни коначни
22.03.2017. прелиминарни коначни
21.03.2017. прелиминарни коначни
20.03.2017. прелиминарни коначни
19.03.2017. прелиминарни коначни
18.03.2017. прелиминарни коначни
17.03.2017. прелиминарни коначни
16.03.2017. прелиминарни коначни
15.03.2017. прелиминарни коначни
14.03.2017. прелиминарни коначни
13.03.2017. прелиминарни коначни
12.03.2017. прелиминарни коначни
11.03.2017. прелиминарни коначни
10.03.2017. прелиминарни коначни
09.03.2017. прелиминарни коначни
08.03.2017. прелиминарни коначни
07.03.2017. прелиминарни коначни
06.03.2017. прелиминарни коначни
05.03.2017. прелиминарни коначни
04.03.2017. прелиминарни коначни
03.03.2017. прелиминарни коначни
02.03.2017. прелиминарни коначни
01.03.2017. прелиминарни коначни

Ангажована балансна енергија и цена поравнања Фебруар 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
28.02.2017. прелиминарни коначни
27.02.2017. прелиминарни коначни
26.02.2017. прелиминарни коначни
25.02.2017. прелиминарни коначни
24.02.2017. прелиминарни коначни
23.02.2017. прелиминарни коначни
22.02.2017. прелиминарни коначни
21.02.2017. прелиминарни коначни
20.02.2017. прелиминарни коначни
19.02.2017. прелиминарни коначни
18.02.2017. прелиминарни коначни
17.02.2017. прелиминарни коначни
16.02.2017. прелиминарни коначни
15.02.2017. прелиминарни коначни
14.02.2017. прелиминарни коначни
13.02.2017. прелиминарни коначни
12.02.2017. прелиминарни коначни
11.02.2017. прелиминарни коначни
10.02.2017. прелиминарни коначни
09.02.2017. прелиминарни коначни
08.02.2017. прелиминарни коначни
07.02.2017. прелиминарни коначни
06.02.2017. прелиминарни коначни
05.02.2017. прелиминарни коначни
04.02.2017. прелиминарни коначни
03.02.2017. прелиминарни коначни
02.02.2017. прелиминарни коначни
01.02.2017. прелиминарни коначни
Ангажована балансна енергија и цена поравнања Јануар 2017.
Датум Табеле прелиминарних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања Табеле коначних података о ангажованој балансној енергији и цени поравнања
31.01.2017. прелиминарни коначни
30.01.2017. прелиминарни коначни
29.01.2017. прелиминарни коначни
28.01.2017. прелиминарни коначни
27.01.2017. прелиминарни коначни
26.01.2017. прелиминарни коначни
25.01.2017. прелиминарни коначни
24.01.2017. прелиминарни коначни
23.01.2017. прелиминарни коначни
22.01.2017. прелиминарни коначни
21.01.2017. прелиминарни коначни
20.01.2017. прелиминарни коначни
19.01.2017. прелиминарни коначни
18.01.2017. прелиминарни коначни
17.01.2017. прелиминарни коначни
16.01.2017. прелиминарни коначни
15.01.2017. прелиминарни коначни
14.01.2017. прелиминарни коначни
13.01.2017. прелиминарни коначни
12.01.2017. прелиминарни коначни
11.01.2017. прелиминарни коначни
10.01.2017. прелиминарни коначни
09.01.2017. прелиминарни коначни
08.01.2017. прелиминарни коначни
07.01.2017. прелиминарни коначни
06.01.2017. прелиминарни коначни
05.01.2017. прелиминарни коначни
04.01.2017. прелиминарни коначни
03.01.2017. прелиминарни коначни
02.01.2017. прелиминарни коначни
01.01.2017. прелиминарни коначни