Пословодство


Јелена Матејић
генерални директор

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-650
факс: + 381 11 3239-908


Александра Наупарац
оперативни директор

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
телефон: +381 11 3330-758
факс: + 381 11 3239-908 

     Душко Аничић
     извршни директор за управљање и тржиште

     Војводе Степе 412
     11000 Београд
     тел: +381 11 3970-665
     факс: + 381 11 3970-695

   Бранко Ђорђевић 
   извршни директор за пренос електричне енергије

   Војводе Степе 412
   11000 Београд
   тел: +381 11 3957-170
   факс: + 381 11 3970-695

Надица Стојановић
извршни директор за инвестиције и стратегију


Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-640
факс: + 381 11 3239-908  Иван Јовићевић
  извршни директор за финансије


  Кнеза Милоша 11
  11000 Београд
  тел: +381 11 3330-632
  факс: + 381 11 3240-508
Тамара Црвеница
извршни директор за правне послове

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-645
факс:+ 381 11 33 41 832
Кристина Бојовић
извршни директор за људске ресурсе

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 309-18-32
факс: + 381 11 33 41 832
Бранислав Ђукић
корпоративни директор за међународне и регулаторне односе

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-761
факс: + 381 11 3340-169Данијела Бојовић
корпоративни директор за комерцијалне послове
 
Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-705
факс: +381 11 3242-414Радослав Пауновић
корпоративни директор за ИКТ

Војводе Степе 412
11000 Београд
тел: +381 11 3222-348
факс: +381 11 3035-219