Пословодство


Јелена Матејић
директор

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-650
факс: + 381 11 3239-908


Александра Наупарац
оперативни директор

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
телефон: +381 11 3330-758
факс: + 381 11 3239-908 

Александар Курћубић
извршни директор за управљање и тржиште

Војводе Степе 412
11000 Београд
тел: +381 11 3970-665
факс: + 381 11 3970-695

Илија Цвијетић
извршни директор за пренос електричне енергије

Војводе Степе 412
11000 Београд
тел: +381 11 3972-946
факс: + 381 11 3970-695
Надица Стојановић
извршни директор за инвестиције и стратегију


Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-640
факс: + 381 11 3239-908Марија Сокић
извршни директор за финансије


Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-632
факс: + 381 11 3240-508
Тамара Црвеница
извршни директор за правне послове

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-645
факс:+ 381 11 33 41 832

Кристина Бојовић
извршни директор за људске ресурсе

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-645
факс: + 381 11 33 41 832

Бранислав Ђукић
корпоративни директор за међународне и регулаторне односе

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-761
факс: + 381 11 3340-169http://www.ems.rs/media/uploads/DSC_1907A.jpg
Данијела Бојовић
корпоративни директор за комерцијалне послове
 
Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3330-705
факс: +381 11 3242-414
Дејан Матић
корпоративни директор за ИКТ

Кнеза Милоша 11
11000 Београд
тел: +381 11 3222-348
факс: +381 11 3035-219