Скупштина ЕМС АД

Милун Тривунац, магистар економских наука
председник Скупштине ЕМС АД

Кнеза Милоша 11,
11000 Београд
телефон: +381 11 3330-650
факс: + 381 11 3239-908

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ:

Благоје Цонић, дипл. инжењер друмског саобраћаја
Стеван Ђаковић, дипл. правник
Лепосава Милић, дипл. економиста, независни члан
Александра Наупарац, дипл. економиста, представник запослених