Архива седмичних алокационих процедура за 2012. годину

Седмичне алокације
Месец Седмица Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре
Фебруар 05 ATC Резултати
06 ATC Резултати
07 ATC Резултати
Август 31 ATC Резултати
32 ATC Резултати
33 ATC Резултати
34 ATC Резултати
35 ATC Резултати
Септембар 35 ATC Резултати
36 ATC Резултати
37 ATC Резултати
38 ATC Резултати
39 ATC Резултати

 

Навигација