Архива седмичних алокационих процедура за 2011. годину

Седмичне алокације
Месец Седмица Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре
Мај 22 ATC Резултати
Јун 22 ATC Резултати
Септембар 35 ATC Резултати
36 ATC Резултати
37 ATC Резултати
38 ATC Резултати
39 ATC Резултати
Октобар 42 ATC Резултати
Новембар 45 ATC Резултати
46 ATC Резултати
47 ATC Резултати
48 ATC Резултати
49 ATC Резултати

 

Навигација