Аукције за доделу 50% капацитета - Архива за 2008. годину

Месечне алокације
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре
Јануар ATC Резултати
Фебруар ATC Резултати
Март ATC Резултати
Април ATC Резултати
Мај ATC Резултати
Јун ATC Резултати
Јули ATC Резултати
Август ATC Резултати
Септембар ATC Резултати
Октобар ATC Резултати
Новембар ATC Резултати
Децембар ATC Резултати

 

Навигација