Унутардневни капацитет за доделу 50% капацитета - Опште информације

Унутардневну расподелу на овим границама је регулисана билатералним споразумима између ЈП ЕМС и суседних ТСО.

Опште информације о унутардневним алокацијама у 2014.

Правила за унутардневну доделу капацитета за 2014. годину налажу начин расподеле и коришћења Унутардневног ATC у оба смера на овим границама. Границе код којих се спроводе заједничке аукције капацитета су искључене из ових Правила.

Расподела и коришћење Унутардневног ATC није комерцијално мотивисана активност, већ је њен циљ да обезбеди транспарентне методе управљања загушењем.

Навигација