Резултати седмичних аукција за доделу 50% капацитета

Електромрежа Србије  објављује резултате седмичних  аукција  за сваку границу и смер у дану спровођења аукција. Подаци који се објављују су:

  • Укупни понуђени капацитет
  • Укупни захтевани капацитет
  • Aукциона цена
  • Број учесника који су учествовали у аукцији
  • Број учесника на аукцији који су добили обећани капацитет
  • Број достављених понуда током аукције 
Резултати Седмичних алокационих процедура у 2020. години
Седмица Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
16. седмица – Април 2020. Резултати Учесници
17. седмица – Април 2020. Резултати Учесници
18. седмица – Април 2020. Резултати Учесници
18. седмица – Мај 2020. Резултати Учесници
19. седмица – Мај 2020. Резултати Учесници
20. седмица – Мај 2020. Резултати Учесници
21. седмица – Мај 2020. Резултати Учесници
22. седмица – Мај 2020. Резултати Учесници
23. седмица – Јун 2020. Резултати Учесници
24. седмица – Јун 2020.  Резултати  Учесници
25. седмица – Јун 2020.  Резултати  Учесници
26. седмица – Јун 2020 Резултати  Учесници
27. седмица – Јун 2020 Резултати Учесници
27. седмица – Јул 2020 Резултати  Учесници
28. седмица – Јул 2020 Резултати  Учесници
29. седмица – Јул 2020 Резултати  Учесници
30. седмица – Јул 2020 Резултати  Учесници
31. седмица – Јул 2020 Резултати Учесници
31. седмица – Август 2020 Резултати Учесници
32. седмица – Август 2020 Резултати Учесници
33. седмица – Август 2020 Резултати Учесници
34. седмица – Август 2020 Резултати Учесници
35. седмица – Август 2020 Резултати Учесници
36. седмица – Август 2020 Резултати Учесници
36. седмица – Септембар 2020 Резултати Учесници
37. седмица – Септембар 2020 Резултати Учесници
38. седмица – Септембар 2020 Резултати Учесници
39. седмица – Септембар 2020 Резултати Учесници
40. седмица – Септембар 2020 Резултати Учесници
40. седмица – Октобар 2020 Резултати Учесници
41. седмица – Октобар 2020 Резултати Учесници
42. седмица – Октобар 2020 Резултати Учесници
43. седмица – Октобар 2020 Резултати Учесници
44. седмица – Октобар 2020 Резултати Учесници
44. седмица – Новембар 2020 Резултати Учесници
45. седмица – Новембар 2020 Резултати Учесници
46. седмица – Новембар 2020 Резултати Учесници
47. седмица – Новембар 2020 Резултати Учесници
48. седмица – Новембар 2020 Резултати Учесници
49. седмица – Новембар 2020 Резултати Учесници
49. седмица – Децембар 2020 Резултати Учесници
50. седмица – Децембар 2020 Резултати Учесници

Табела са достављеним аукционим понудама за април 2020. годину
Табела са достављеним аукционим понудама за мај 2020. годину
Табела са достављеним аукционим понудама за јун 2020. годину
Табела са достављеним аукционим понудама за јул 2020. годину
Табела са достављеним аукционим понудама за август 2020. годину
Табела са достављеним аукционим понудама за септембар 2020. годину
Табела са достављеним аукционим понудама за октобар 2020. годину
Табела са достављеним аукционим понудама за новембар 2020. годину
Табела са достављеним аукционим понудама за децембар 2020. годину


 
Резултати Седмичних алокационих процедура у 2019. години
Седмица Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
28. седмица – Јул 2019. Резултати Учесници
29. седмица – Јул 2019. Резултати Учесници
30. седмица – Јул 2019. Резултати Учесници
31. седмица – Јул 2019. Резултати Учесници
39. седмица - Септембар 2019. Резултати Учесници
40. седмица - Септембар 2019. Резултати Учесници

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2019. годину


 

Резултати Седмичних алокационих процедура у 2015. години
Седмица Резултати алокационе процедуре Учесници који су стекли право на капацитет
36. седмица – Септембар 2015. Резултати Учесници
49. седмица – Новембар 2015. Резултати Учесници
49. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници
50. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници
51. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници
52. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници
53. седмица – Децембар 2015. Резултати Учесници

Табеле са достављеним аукционим понудама за 2015. годину

 

Навигација