Опште информације - Бугарска

Од 2014. године на граници Србија-Бугарска се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета. Годишње и месечне аукције организује ЕСО ЕАД (бугарски оператор преносног система), а дневне аукције организује ЕМС.

Опште информације – 2014