Дневне аукције Румунија

Годишње и месечне аукције прекограничних преносних капацитета организује ЈП ЕМС, док дневне и унутардневне аукције организује ТRANSELECTRICA (румунски оператор преносног система).

Објава аукција

Резултати аукција