Резултати месечних аукција Румунија

Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Румунија организује ТRANSELECTRICA.