Месечне аукције Румунија

Месечне аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Румунија организује ЈП ЕМС.

Објава аукција

Резултати аукција