Годишње аукције - Румунија

Годишње аукције за доделу права на коришћење расположивих прекограничних преносних капацитета на граници Србија-Румунија организује JП EМС.

Објава аукција

Резултати аукција