Опште информације - Румунија

Од 2013. године на граници Србија-Румунија се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета. Годишње и месечне аукције организује ЕМС а дневне и унутардневне аукције организује ТRANSELECTRICA (румунски оператор преносног система).