Заједничке аукције – Мађарска архива месечних алокационих процедура за 2015. годину

Месечне алокације за 2015
Месец Табеле расположивих преносних капацитета Резултати алокационе процедуре Учесници који су добили капацитет
Јануар ATC Резултати Учесници
Фебруар ATC  Резултати Учесници
Март ATC Резултати Учесници
Април ATC Резултати Учесници
Мај ATC Резултати Учесници
Јун ATC Резултати Учесници
Јул ATC Резултати Учесници
Август ATC Резултати Учесници
Септембар ATC Резултати Учесници
Октобар ATC Резултати Учесници
Новембар ATC Резултати Учесници
Децембар ATC Резултати Учесници

 

Навигација