Унутар дневни капацитет Мађарска

Унутардневну расподелу на овој граници врши  ЈП ЕМС.Расподела интерконективних унутардневних капацитета је прописана билатералним уговорима између ЈП ЕМС и MAVIR ZRt.

Правила  за унутардневну доделу капацитета за 2014. годину налажу начин расподеле и коришћења Унутардневног ATC у оба смера на овој граници.

Расподела и коришћење Унутардневног ATC није комерцијално мотивисана активност, већ је њен циљ да обезбеди транспарентне методе управљања загушењем.

Навигација