Месечне аукције Мађарска

ЈП Електромрежа Србије организује и врши заједничке аукције месечних расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе DAMAS.


Месечне аукције – објава аукција

Месечне аукције – резултати аукција

Навигација