Планови развоја

ПЛАНОВИ РАЗВОЈА – национални – регионални – европски

У складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, плановима развоја производног и дистрибутивног система Републике Србије, пословном стратегијом ЈП ЕМС као Оператора преносног система Републике Србије, а на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, улагања у инфраструктуру за пренос електричне енергије су усмерена на следеће циљеве:

  1. Повећање поузданости преносног система и сигурности напајања потрошача, што је и законска обавеза ЈП ЕМС;
  2. Повећање преносних капацитета/коридора преко Републике Србије који имају регионални и пан-европски значај;
  3. Уравнотежен, одржив и благовремен развој преносног система са циљем прикључивања нових конвенционалних и обновљивих извора електричне енергије, објеката купаца и
  4. Развој тржишта електричне енергије на националном и регионалном нивоу.
Веома је битно напоменути да је, осим Законом дефинисаних обавеза ЈП ЕМС у вези обезбеђивање поменутих основа одрживог развоја читавог ЕЕС Републике Србије, ЈП ЕМС као компанија у стопроцентном власништву Републике Србије, дужна да своје активности на пољу планирања и реализације инфраструктурних улагања усклађује и са међународним обавезама преузетих од стране Републике Србије.

ПАН-ЕВРОПСКИ ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПЛАН РАЗВОЈА

Према Трећем пакету закона у вези Интерног тржишта електричне енергије ЕУ, тачније Регулативи 714/2009, ENTSO-E, асоцијација је дужна да објављује:
  • Пан-европски десетогодишњи план развоја преносне мреже (TYNDP);
  • Регионалне инвестиционе планове, и
  • Статистичке извештаје везане за прилагођеност производног и преносног система.

Представници ЈП ЕМС су током 2013. године активно учествовали у изради Пан-европског десетогодишњег Плана развоја TYNDP2014 као лидери подгрупе за регионалне мрежне студије у оквиру ENTSO-E региона CSE RG – континентална југоисточна Европа. Према Трећем пакету закона  везаних за Интерно тржиште електричне енергије ЕУ, тачније Директиви 2009/72/EC, национални TSO je дужан да сваке године подноси Регулаторном телу Десетогодишњи план развоја преносног система  (до сада објављени под окриљем ENTSO-E 2011, 2012. и 2013. године).

• Десетогодишњи план развоја ЈП ЕМС Објављује се сваке године. • Регионални инвестициони план Објављује се на две године. • Пан-европски десетогодишњи план развоја Објављује се на две године.

Пан-европски десетогодишњи план развоја

НАЦИОНАЛНИ ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПЛАН РАЗВОЈА

Сет стратешких планских докумената ЈП ЕМС, који се објављује од 2013. године је следећи:
  • Десетогодишњи План развоја преносног система Републике Србије;
  • Национални стратешки инвестициони план – НАСИП, (“CBA” резултати), и
  • Годишњи инвестициони план – ГИП.
ЈП ЕМС је усвојио десетогодишњи План развоја преносног система Републике Србије за период 2014-2023.  (2030.) година. Предлог текста Плана развоја је упућен АЕРС на разматрање 01.11.2013. године након чега је одржана и презентација Плана равоја заједно са прелиминарним резултатима анализе исплативости пројеката који конкуришу за прелазак из развојне, односно студијске фазе, у прединвестициону, односно инвестициону фазу.