Корисни линкови

Агенција за енергетику Републике Србије
http://www.aers.rs

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
http://www.merz.gov.rs

Народна банка Србије
http://www.nbs.rs

Електропривреда Србије
http://www.eps.rs

Српски национални комитет CIGRE
http://www.cigresrbija.org

European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)
https://www.entsoe.eu/

Agency for the Cooperation of Energy Regulators
http://www.acer.europa.eu

Електрoисток Изградња
http://www.eii.rs/

See Power Exchange - SEEPEX
http://seepex-spot.rs/sr/

Електроисток пројектни биро
http://www.eipb.rs/

Security Coordination Centre Ltd. Belgrade - SCC
http://www.scc-rsci.com/