Вести

Издавање и администрација гаранција порекла за електричну енергију

У складу са обавезама оператора преносног система утврђених Законом о енергетици и Уредбом о гаранцији порекла, ЕМС АД је успешно успоставио нови тржишни процес – Издавање и администрација гаранција порекла за електричну енергију произведену из обновљивих извора електричне енергије у тржишној области Републике Србије.
ЕМС АД је успешно имплементирао информациону платформу за регистар гаранција порекла и са техничког и правног аспекта испунио све предуслове за успешно обављање свих послова и обавеза које има у оквиру овог процеса, са аспекта успостављања и вођења Регистра гаранција порекла и прорачуна националног микса који снабдевачи користе за одређивање удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији крајњим купцима у Републици Србији.

ЕМС АД организује презентацију за све заинтересоване учеснике на тржишту електричне енергије у циљу пружања свих потребних информација и упознавања са новим тржишним процесом, као и упознавања са планираним активностима у вези са системом гаранција порекла у наредном периоду. Презентација ће се одржати 23. фебруара у пословној згради ЕМС АД (Војводе Степе 412) у терминима у 10 и 13 часова.