Вести

Пуштен у рад далековод од Панчева до границе са Румунијом

У Националном диспечерском центру Електромреже Србије 21. децембра обележено је пуштање у рад новог, двоструког 400kV далековода од Панчева до границе са Румунијом. Реч је о првој секцији прве фазе Трансбалканског коридора за пренос електричне енергије, односно српској деоници интерконективног далековода између Србије и Румуније - од ТС Панчево до ТС Решица у Румунији. Издавању налога из диспечерске сале, након којег је далековод пуштен у рад, присуствовали су председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и министар рударства и енергетике Александар Антић.
- Изградња овог далековода представљала је капиталан подухват, у сваком смислу. Ово је инвестиција коју је Европска комисија означила као пројекат од посебног паневропског значаја, а Енергетска заједница одабрала као пројекат од највишег регионалног интереса. Свесни значаја, дали смо свој максимум, тако да је на територији Србије, за трасу далековода дугу 68 километара, у рекордном року, обезбеђена грађевинска дозвола, решени су имовинско-правни односи, извршене су припремне радње и подигнута су 203 стуба, а посао је завршен три месеца раније него што је плановима предвиђено – изјавила је том приликом директорка ЕМС АД Јелена Матејић.
Вредност ове деонице износила је 24,7 милона евра, док  укупна вредност изградње, заједно са неопходним додатним радовима на електроенергетским објектима, износи више од 27 милиона евра. Целокупан пројекат финансиран је средствима Електромреже Србије, а извођачи радова су домаће компаније које су пројекат изнеле на најбољи могући начин.
Ова инвестиција ће значајно повећати преносне капацитете и поузданост преносног система Србије и допринети смањењу губитака у преносу електричне енергије. Овај далековод вишеструко је значајан за електроенергетски систем Републике Србије, отвoриће могућности за прикључење нових ветроелектрана, а подићи ће и сигурност евакуације електричне енергије произведене у ђердапској и браничевској области.