Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Мисија

Сигуран и поуздан пренос електричне енергије, ефикасно управљање преносним системом повезаног са електроенергетским системима других земаља, оптималан и одржив развој преносног система у циљу задовољења потреба корисника и друштва у целини, обезбеђивање функционисања и развоја тржишта електричне енергије у Србији и његово интегрисање у регионално и европско тржиште електричне енергије.

Визија


Савремено конципирана компанија која одговорно и ефикасно обавља функције оператора преносног система и тржишта електричне енергије у Србији као делатности од општег интереса, унапређујући своје пословање у циљу достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја и високе друштвене одговорности.


Вести Најновије вести из ЕМС-а

12 сеп

Састанак SEE RSCI и SMM блока

Састанак високих представника ЦГЕС, МЕПСО, ЕКЦ и ЈП ЕМС поводом оснивања Регионалног координационог центра за